Menu

Absinthe

Bestie 120 Kč
Absinth 35 130 Kč
Hill’s Premium 140 Kč
Hill’s Verte 200 Kč
St. Antoine 150 Kč
Amave 160 Kč
King of Spirits 170 Kč
Absente 55 180 Kč
Hieronymus Bosch 180 Kč
Toulouse Lautrec 190 Kč
Petit Frere Natural 195 Kč
Petit Frere Pure 205 Kč
Pernod Fils 210 Kč
Grande Absente 210 Kč
La Fee 215 Kč
La Fee Blanche 225 Kč
Euphoria Original 210 Kč
Euphoria 80 220 Kč
Euphoria Cannabis 230 Kč
La Grenouille 230 Kč
Mead Base 280 Kč
Beetle 320 Kč
Mansinthe 320 Kč
La Clandestine 320 Kč
La Dora 350 Kč
King of Spirits Gold 800 Kč
L’Ancienne 1000 Kč
For a Bear 1200 Kč

Coctails

Dirty Dance 160 Kč
Besie 180 Kč
Honey Temptation 190 Kč
Paris Dream 190 Kč
Autumn Sonnet 210 Kč
Red Moon 170 Kč
Liquid Strudel 160 Kč
Green Fairy 190 Kč
Ice Story 210 Kč
Blue Colada 180 Kč
Absinthe Mojito 220 Kč
Ice Coffee Dream 200 Kč
Cherry Bomb 160 Kč
Absinthe Orgasm 190 Kč
Angry Verlaine 190 Kč
Blue Lagoon 150 Kč
Fire Witch 250 Kč
Long Island 220 Kč
B 52 190 Kč
Blue Kamikaze 200 Kč
Boom 210 Kč